1. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu www.ekcstore.com.tr internet sitesinden ürün/ürünler satın alacak kişi (“ALICI”) ile internet sitesinden verilen siparişin tedarik ve tesliminden sorumlu EKC Enerji Kontrol Cihazları Ali Demir (“SATICI”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin tüketicilerin, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesinden ibarettir.

2. Satıcı Bilgileri

Unvanı: EKC Enerji Kontrol Cihazları Ali Demir
Adresi: Varlık Mah. 184 Sok. Çelik Apt. No:7A Muratpaşa, Antalya
Müşteri Hizmetleri Tel.: +(90) 242 247 93 91
E-posta: [email protected]

3. Alıcı Bilgileri

Ad Soyad: [fatura-isim]
Adresi: [adres]
Tel: [telefon]
E-posta: [eposta]

4. Siparişe Konu Ürün/Ürünlerin Temel Özellikleri ve Satış Bilgileri

[satin_alinan_urunler]

Kargo Tutarı: [kargo-tutar]
Toplam: [sepettoplami]
Sipariş Numarası: #[order_id]
Ödeme Şekli: [odeme-yontemi]
Teslimat Adresi: [adres]
Fatura Adresi: [adres]

5. Cayma Hakkı

5.1. ALICI, mal satışına ilişkin sipariş konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar kanuni istisnalar hariç olmak üzere SATICI’ya aittir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde, SATICI’ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile SATICI’nın 2. maddede belirtilen ilgili adreslerine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Cayma hakkının kullanılması halinde,

a. ALICI dışındaki 3. kişilere veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi/tacir adına kesilmiş ise iade edilirken tüzel kişinin/tacirin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişi/tacir adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b. İade formu (bkz. Ek-1); ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için ürünle birlikte kendisine iletilen iade formunu doldurması ve ürünü iade formuyla birlikte kargo/nakliyat şirketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI’nın iade formu dışında da cayma beyanında bulunma hakkı saklıdır.

c. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın ALICI’ya teslim masrafları dahil tahsil edilen toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunulmazsa, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya kendisine ilk teslimatı gerçekleştiren kargo/nakliyat şirketi vasıtasıyla geri göndermek zorundadır.

5.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ürünün zayii olduğu hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

5.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

5.7. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

5.8. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır.

6. Teslimat ve Geçerlilik

6.1. Şehir içi teslimlerde teslimat masrafları SATICI’ya ait olmakla, şehir dışına yapılacak teslimlerde teslimat ücreti ALICI’ya aittir. SATICI satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. Kargo ücreti siparişte yer alan ALICI’ya ait adres üzerinden belirlenmiştir. ALICI’nın sipariş sonrasında teslimat adresinde değişiklik talep etmesi durumunda ek kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından karşılanmaması halinde SATICI yeni adrese teslimat yapmakla yükümlü olmayacak, teslimat adresi SATICI’nın depo adresi olacaktır.

6.2. Sipariş tüketicinin kendisinin seçtiği SATICI ile anlaşmalı kargo/nakliyat şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Şüpheye mahal vermemek adına, Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda siparişin SATICI’ya ulaştığı tarih, ödemenin yapıldığı tarih olarak esas alınacaktır. Havale/EFT yolu ile gerçekleştirilen satışlarda ödemenin yapılmaması halinde işbu siparişin SATICI adına hiçbir bağlayıcılığı olmayacaktır. ALICI’nın, Havale/EFT yolu ile ödemeyi taahhüt etmesinden sonra ödemeyi yaptığı tarihte sipariş konusu ürün/ürünlere zam gelmesi halinde aradaki ek tutar ödenmediği müddetçe işbu sipariş SATICI adına bağlayıcı olmayacaktır.

6.3. SATICI sipariş edilen ürünleri tedarik edememesi halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde ALICI’yı bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, başka bir malı tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve ödemeye ilişkin iade gerçekleştirilir.

6.4. Olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, sokağa çıkma kısıtlaması gibi) söz konusu ise SATICI, ürünün 30 (otuz) günlük yasal süre zarfında teslim edilememesi ile ilgili olarak ALICI ile irtibata geçerek haberdar eder. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir.

6.5. Ürünlerin teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması veya adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. ALICI adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo/nakliyat firması ile irtibata geçip siparişin sevkiyatını takip etmek ve düzenlemek sorumluluğundadır.

6.6. SATICI’nın ürünü teslim edeceğine dair Alıcı’ya sipariş formunda yer alan iletişim bilgilerinden herhangi birine bildirimde bulunmasını müteakip Alıcı’nın teslimatı kabul etme süresi kendisine bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) işgünüdür. Alıcı kendisine yapılan bildirime rağmen belirtilen sürede teslimatın yapılamaması durumunda ürün teslimini kabul etmemiş sayılacaktır.  Alıcı, belirtilen sürede ürünün teslimini kabul etmemesi halinde SATICI’ya günlük depolama hizmeti olarak ürünün KDV fiyatı dahil binde 2 oranında ücret ödemeyi kabul eder. Söz konusu depolama ücreti teslimatı müteakip Alıcı’ya faturalandırılır, ancak toplam teslim almama süresinin 45 (kırk beş) günü aşması halinde her 15 (on beş) günde bir depolama ücreti faturalandırması gerçekleştirilir. Alıcı depolamaya ilişkin faturayı, 7 (yedi) gün içerisinde ödemeyi taahhüt eder. Ürünün, teslimat bildirimini müteakip 30 (otuz) iş günü içerisinde teslim alınması halinde işbu madde uygulama bulmayacaktır. SATICI’nın ürünü depolamak yerine alacaklı temerrüdü hükümlerine dayanarak tevdi mahalline ürünleri teslim etme hakkı saklıdır.

7. Genel Hükümler

7.1. Sipariş konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması veya bizzat kendisi tarafından teslim edilir. SATICI ürünü/ürünleri sipariş edilen ürünün bulunduğu apartmanın ortak alanlarından (giriş, asansör, merdiven vb. alanlardan) ve nihayet daire kapısından geçirmek suretiyle teslim eder. ALICI’nın teslimat talep ettiği adrese sipariş edilen ürünlerin el ile taşınmasının mümkün olmadığı hallerde (ürünün boyutunun sığmaması vb. haller) teslimat için kullanılması zorunlu vinç vb. masraflardan ALICI sorumlu olacaktır. ALICI’nın bu masrafı ödememesi halinde SATICI teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır ve ALICI, SATICI’nın deposundan ürünleri bizzat kendisi teslim alacaktır.

7.2. ALICI, ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan/kuryeden kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. ALICI, teslim almış olduğu üründe herhangi bir ayıba ilişkin tutanak tutturmadığı durumlarda malı her türlü ayıptan ari olarak almış olduğunu kabul eder. Üründe bulunan gizli ayıp hali ayrık olmak üzere sonradan ayıba ilişkin itirazda bulunamaz.

7.3. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi/siparişi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

7.4. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

7.5. Kargo ücreti ALICI’ya ait adres üzerinden belirlenmiştir. ALICI’nın siparişin tamamlanmasından sonra teslimat adresinde değişiklik talep etmesi durumunda ek kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Ek kargo bedelinin ALICI tarafından karşılanmaması halinde SATICI yeni adrese teslimat yapmakla yükümlü olmayacaktır.

7.6. Siparişin tamamlanmasından sonra sipariş konusu ürünlerde ALICI’nın değişiklik/özelleştirme talebi olması halinde bu taleplerin uygulanması SATICI’nın kabul etmesi ön şartına tabiidir. Bu taleplerin masrafı ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu taleplerin SATICI tarafından kabul edilmesi ve ALICI tarafından ek ödemenin yapılması ile teslimat süresi ek ödemenin tamamlandığı tarihte yeniden başlayacaktır.

7.7. ALICI, SATICI tarafından sunulan ürün/ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, cayma hakkı, iade ve teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu ön bilgilendirme formunda yer alan her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.

7.8. ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Siparişi Onayla” butonunu tıklamakla seçtiği ürüne ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.

7.9. ALICI, her türlü şikayetleri için [email protected] üzerinden SATICI ile iletişime geçmesini müteakip SATICI, ALICI’nın şikayetlerini değerlendirerek çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

8. KAMPANYALI SATIŞLAR

8.1. SATICI’nın www.ekcstore.com.tr’de ilan ettiği kampanya şartlarının Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri ile çelişmesi durumunda öncelikle ilan edilen kampanya şartları uygulanacaktır.

8.2. SATICI, www.ekcstore.com.tr’de uygulayacağını taahhüt ettiği kampanyalar, diğer kampanyalar ve indirim kuponları ile birleştirilemeyecektir.

8.3. SATICI, www.ekcstore.com.tr’de ilan ettiği kampanya şartlarını her zaman değiştirme hakkını ve kampanyayı ilan ettiği tarih aralığından daha önce kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.4. ALICI, SATICI’nın kampanya uygulaması halinde ilgili kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu ve SATICI’nın stok bitmesi halinde kampanya uygulamama hakkının saklı olduğunu kabul ederler.

8.5. SATICI, ALICI’nın kampanya konusu siparişten herhangi bir ürünü cayma hakkı kapsamında iade etmek istemesi durumunda sepete indirim tutarı olarak yansıtılan miktarı iade edilen ürün bedelinden mahsup ederek iade ödemesi yapacaktır

9.ŞİKAYETLER/TALEPLER ve GÖREVLİ MAHKEME

9.1. ALICI, şikâyet ve talepleri konusunda öncelikle 2. ve 7.9. maddede yer alan adres ve iletişim kanallarından SATICI ile doğrudan irtibata geçebilir.

9.2. Ayrıca ALICI söz konusu talep ve şikayetlerini, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

9.3. 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır